20201204 O projektu - Aktivan i uključen
O projektu

Naziv projekta: AKTIVAN I UKLJUČEN – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zaprešića

Naziv korisnika i partnera: Korisnik je Udruga umirovljenika grada Zaprešića, a partneri su Centar za mladež Zaprešić i Grad Zaprešić.

Kratki opis projekta: Projekt se bavi jačanjem kapaciteta Udruge umirovljenika grada Zaprešića i Centra za mladež Zaprešić za provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika u gradu Zaprešiću. Projektom se razvijaju i provode programi za povećanje socijalne uključenosti, razvoj znanja i vještina, unaprjeđenje zdravlja, razvoj međugeneracijske suradnje te poticanje uključivanja u aktivnosti zajednice. U projektu je ukupno uključeno 400 umirovljenika i 20 mladih osoba. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je povećati kvalitetu života i socijalnu uključenost umirovljenika na području grada Zaprešića i to kroz: 

  • Razvoj i provedbu lokalnih programa u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
  • Promociju i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika
  • Razvoj i provedbu programa međugeneracijske suradnje
  • Razvoj i provedbu stručnog istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika

Očekivani rezultati odnose se na sudjelovanje 400 umirovljenika u programima poticanja cjeloživotnog učenja, predavanjima i tečajevima za stjecanje specifičnih znanja i vještina, programu razvoja osobnih vještina, programu očuvanja zdravlja i prevencije bolesti, pravnim i psihološkim predavanjima, programu “Umirovljeničkog volonterskog centra”, programu sprječavanja usamljenosti te u kulturno umjetničkim aktivnostima. 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU u HRK: Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.887.424,00 HRK, od čega je 85% (1.604.310,40 HRK) sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15% sufinancira državni proračun Republike Hrvatske. 

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2020. – 15.6.2023.